Wij staan op voor een leefbaar platteland!

Wij wonen in een van de mooiste gebieden van Nederland: Het Springendal en Dal van de Mosbeek. Een prachtige leefomgeving waar momenteel het proces Natura 2000 plaatsvindt. Een proces dat inmiddels al meer dan zes jaren duurt en dat een grote impact heeft op zowel mens als natuur.

Als inwoners van dit gebied hebben wij ons georganiseerd omdat we het gevoel hadden/hebben dat we niet zelf aan het roer staan. Er gebeurt heel veel om ons heen, maar zelf krijgen we geen grip op dit proces. Soms hebben we het gevoel dat er alleen maar naar de natuur gekeken wordt en dat alles hiervoor moet wijken. En dat terwijl wij, de inwoners mede gezorgd hebben voor dit mooie stukje natuur. Natuurlijk willen wij dit ook in stand houden. Maar…

Bij iedere beslissing die er genomen moet worden, moet er wel gekeken worden naar de effecten die dit heeft op de mensen die wonen en werken in het gebied. Immers een gebied waar je doorheen kunt fietsen, maar geen mensen tegenkomt, geen koeien in de wei ziet en de gebouwen vervallen zijn, dat is geen fraai gezicht.

Hechte band
Inwoners hebben hier een hechte band met elkaar, we hebben het zogenoemde noaberschap, kijken om naar elkaar. We willen hier blijven wonen en werken, in onze mooie omgeving. Willen deze ook onderhouden en verfraaien, zodat iedereen hier van kan meegenieten. Onze kinderen wensen we in de toekomst hetzelfde toe, we hopen dat ze hier kunnen blijven. Als iedereen weg gaat, komt de leefbaarheid in het algemeen onder druk te staan. Onze plaatselijke school, de supermarkt, onze kerk en cultuurhoes. Onze gemeente staat momenteel al in de top drie van gemeenten waar inwoners het huis hebben als tweede huis. Inwoners die hier op vakantie komen, genieten, maar waarvan de huizen een groot gedeelte van het jaar leeg staan.

Wij willen hier verandering in brengen! We komen op voor de leefbaarheid en willen dit graag kenbaar maken in de gebiedsprocessen die er gaande zijn. Het Natura 2000 proces, de Gebieds Gerichte Aanpak en de processen die er nog meer zijn en ongetwijfeld nog zullen volgen. Samen met de gevestigde orde willen we zorgen dat we kunnen (blijven) wonen, werken en genieten in onze prachtige omgeving!

Aantonen van betrokkenheid
Een vereniging staat of valt natuurlijk met zijn leden. Inwoners uit het gebied vragen wij om allemaal lid te worden van onze vereniging. Wij zijn immers een vereniging van mensen uit het gebied. We willen alleen door gaan als we onze betrokkenheid van de inwoners kunnen aantonen. Daarom hebben we ze onlangs per brief geïnformeerd en gevraagd om lid te worden van onze vereniging. Onze doelen en speerpunten willen we uitleggen, maar vooral ook de meningen ophalen van de mensen uit ons gebied.

Naast mensen uit het gebied vragen wij ook overige mensen die het belang van Leefbaarheid zien vragen om steunend lid te worden van onze vereniging. Door veel leden te hebben gaat onze stem harder klinken en kunnen we aantonen dat het belangrijk is om dit punt mee te nemen bij processen en beslissingen. Ziet u het belang er van in, meld u dan aan via de knop op deze website. Dan houden we u ook automatisch op de hoogte van de informatie betreffende leefbaarheid en de voortgang van onze vereniging.

Samen staan we sterk! We komen op voor een leefbaar platteland!